Opłaty i numer konta

1. Zgłoszenia: tylko poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE
Zgłoszenia można wysyłać do 12.11.2017, po tym terminie będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc.

2. Faktura proforma: po wysłaniu zgłoszenia on-line Uczestnik otrzymuje ją w trakcie 3 dni roboczych.

3. Płatności należy dokonywać przelewem, odbiorca przelewu:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Bardzo prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty: nazwisko Uczestnika + skrótowy tytuł szkolenia.

4. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji spowoduje automatyczną anulację zgłoszenia.
Wyjątek: krótszy termin dokonania wpłaty może pojawić się w przypadku wczesnej rezerwacji (patrz pkt. 6) – wtedy obowiązuje termin wpłaty podany na fakturze proforma, aby Uczestnik mógł uzyskać niższą cenę udziału w szkoleniu.


5. Cena zawiera:
- identyfikator - upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu, do wstępu przez 2 dni na Targi DENTAMED® oraz do wstępu na prezentacje i szkolenia firm (z wyjątkiem tych, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-organizatorów),
- materiały szkoleniowe,
- lunch
- certyfikat imienny.
 
6. Wczesna rezerwacja: niższa cena za uczestnictwo w DENTAMED-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 18.10.2017 (liczy się data wykonania przelewu). Od 19.10.2017 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.

Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.

7. Zniżki i rabaty: jako student / osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem - skan, kserokopia (dotyczy Konferencji WL-S UMW).

8. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 18.10.2017 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 19.10.2017 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 13.11.2017 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.


9. Faktury końcowe: są wystawiane do 15 grudnia 2017 wyłącznie na życzenie Uczestnika.