KURS MEDYCZNY NR 2 - Dla Asystentek i Higienistek Stomatologicznych


Praktyczne aspekty psychologii w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej.

Od budowania wizerunku po radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

SALA nr 24 - Sala Błękitna

Termin kursu:


Miejsce kursu:
Organizatorzy:Prowadząca:

18 listopad 2017, sobota, godz. 10.00-17.30


Targi DENTAMED® - Sala nr 24, Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF,

Wrocław, al. Paderewskiego 35


Anna Szymańska           


Katarzyna Świtalska, psycholog trener biznesu

psycholog, trener biznesu Katarzyna Świtalska

O wykładowcy

Trener, psycholog; Wykształcenie 1998 -2003 Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu Wydz. Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia (specjalizacja psychologia kliniczna i psychologia pracy).
Temat pracy magisterskiej: Pracoholizm - uzależnienie czy zaangażowanie.
2004 Szkoła Konsultantów i Trenerów Zarządzania w Krakowie. Tematyka prowadzonych szkoleń: komunikacja werbalna i niewerbalna, pracoholizm, mobbing, negocjacje, merchandising, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, zarządzanie projektem, autoprezentacja, prezentacje publiczne, zarządzanie jakością, obsługa klienta, rozmowa kwalifikacyjna a umiejętność pisania cv i listu motywacyjnego, rekrutacja pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching, budowanie lojalności pracowników i inne związane ze specjalizacją zawodową.
Wykładowca z wieloletnią praktyką, autorka wielu artykułów, trener biznesu. Za udział w kursie uczestnik otrzyma certyfikat imienny.KOSZTY UCZESTNICTWA:

295 zł bruttoPROGRAM:10.00-11.15  |  Budowanie wizerunku asystentki i higienistki stomatologicznej.

CHARAKTER I OSOBOWOŚĆ, JAK PRACOWAĆ NAD SWOIM WIZERUNKIEM, MAKIJAŻ, ANALIZA KOLORYSTYCZNA,  STRÓJ I DODATKI KIEDY CO I DLACZEGO


11.15-11.45  |  Przerwa


11.45-13.00  |  Savoir vivre w gabinecie czyli jak być perfekcyjną asystentką i higienistką.

ZASADY POSTĘPOWANIA W RELACJI Z PACJENTEM, NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ,  NAJWAŻNIEJSZE TECHNIKI S-V,  ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE, POWITANIE Z PACJENTEM KIEDY I JAK,  ZACHOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH Z PACJENTAMI, MAGICZNE SŁOWA

13.00-14.15  |  Jak ułatwić prawie wszystko, czyli o zarządzaniu własnymi emocjami.

ZASADA FLOW, TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI, JAK MÓWIĆ I WYRAŻAĆ EMOCJE,  JAK BYĆ EMPATYCZNA W RELACJI Z PACJENTEM14.15-15.15  |  Przerwa na lunch


15.15-16.30  |  Pracować i nie zwariować, czyli o równowadze między życiem zawodowym a osobistym asystentki i higienistki stomatologicznej.

ZASADY JAK POWINNA POSTĘPOWAĆ ASYSTENTKA/HIGIENISTKA, SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z KRYTYKĄ,  JAK KSZTAŁTOWAĆ PEWNOŚĆ SIEBIE I SAMOOCENĘ, ASERTYWNOŚĆ CZYLI KIEDY I JAK MOWIĆ NIE, JAK ZARZĄDZAĆ SOBĄ 


16.30-17.30  |  Trudne sytuacje w pracy higienistki i asystentki.

KONFLIKT W ŚRODOWISKU PRACY, TRUDNE ZACHOWANIA PACJENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW, JAK REAGOWAĆ.