Wyrób stosuje się do ostatecznego wypełniania kanału korzeniowego, a także do uszczelniania kanałów z wykorzystaniem ćwieków. Opakowanie jednostkowe zawiera 14g preparatu w postaci proszku.
Wyrób produkowany jest w formie proszku, który przed użyciem należy zarobić Eugenolem przeznaczonym do zarabiania past ZnOE w celu uzyskania łatwej do aplikacji pasty. Po umieszczeniu pasty w kanale korzeniowym, w ciągu kilku do max. 72 godzin materiał twardnieje tworząc jednorodną stałą masę. Materiał nie resorbuje się i szczelnie wypełnia kanał.
Wyrób, dzięki zawartości octanu hydrokortyzonu wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, a dzięki zawartości dijodotymolu antyseptyczne, które trwają do momentu stwardnienia materiału.
W zakresie czasu wiązania, grubości warstwy i rozpuszczalności wyrób spełnia wymagania   normy PN-EN ISO 6876.