Wyrób przeznaczony jest do rozpuszczania gutaperki podczas powtórnego leczenia endodontycznego. GUTAP ORANGE jest rozpuszczalnikiem. Posiada właściwości rozpuszczania gutaperki i materiału uszczelniającego (szczególnie na bazie tlenku cynku i eugenolu), czyniąc je łatwiejszymi do usunięcia z kanału korzeniowego podczas powtórnego leczenia endodontycznego.
Dostępne opakowanie: buteleczka zawierająca 10 ml wyrobu w postaci płynu, zakraplacz.