Wskazany przede wszystkim w przypadku pulpotomii po częściowym lub całkowitym usunięciu miazgi z korony zęba. Stosowany także jako podkład pośredni lub bezpośredni na miazgę zęba. Do TheraFamily należa również preparaty jak TheraBase - podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny materiał podkładowy, uwalniający wapń, TheraCem CA jak i znany i uwielbiany TheraCal.