Kompozyt swiatło-utwardzalny, polecany do odbudowy i maskowania dziąsła przy recesjach, oraz maskowania zamków itp.
https://megadenta.pl/produkty/materialy-stomatologiczne/wypelnienia-kompozytowe-swiatloutwardzalne/megafill-mh-gingiva