Uproszczony protokół i skrócony czas zabiegu Re-endo. Wyjątkowa konstrukcja narzędzi pozwala na szybkie i łatwe usunięcie gutaperki, redukuje ilość pozostałych resztek wypełnienia do 2-óch razy skuteczniej niż pasywna irygacja z ultradźwiękami, pozostawiając ściany kanału lepiej oczyszczone niż inne dostępne systemy.
Zestaw 3 narzędzi: DR1, XpEndo Shaper oraz XpEndo Finisher R
Producent: FKG, Szwajcaria