Mimo że panele RTG na drzwi są czasem pojmowane jako półśrodek, w praktyce stanowią pełnowartościowe zabezpieczenie radiologiczne. Rozwiązanie to spełnia wszystkie wymogi oraz normy polskiego prawa w zakresie ochrony RTG, czego potwierdzeniem są certyfikaty jakościowe, którymi jest ono opatrzone. Korzystając zatem z naszych paneli drzwiowych, istotnie uda się zredukować koszty przystosowania pomieszczenia do niezbędnych wymogów dotyczących pracowni diagnostyki obrazowej, przy jednoczesnym zapewnieniu im w pełni wystarczającego poziomu ochrony radiologicznej.
Podstawowym atutem proponowanych przez naszą firmę paneli RTG na drzwi jest brak konieczności wymiany drzwi już użytkowanych w gabinecie. Dzięki temu cały proces przebiega szybciej i mniej inwazyjnie, niż w przypadku standardowego montażu drzwi RTG.
Jeśli chodzi o cechy samych paneli drzwiowych, oprócz tego, że zapewniają one wymagany stopień ochrony radiologicznej, cechują się również doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi.