Program naukowy składa się ze szkoleń i wykładów firm oraz DENTAMED-edu, czyli sesji naukowych: jednej dla lekarzy dentystów i drugiej skierowanej do higienistek i asystentek dentystycznych.

W pierwszym dniu Targów (piątek) wysłuchamy wykładów poruszających między innymi kwestie prawne działalności dentysty w zakresie medycyny estetycznej, a także o zastosowaniu kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej w gabinecie stomatologicznym oraz o blaskach i cieniach medycyny estetycznej.

Drugiego dnia (sobota) wykłady dotyczyć będą komunikacji higienistki/asystentki stomatologicznej z pacjentem i lekarzem, koncepcji iTOP - indyvidually Trained Oral Prophylaxis oraz zagrożeniach, trudnych sytuacjach i pacjentach wymagających szczególnej opieki medycznej.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i warunkami uczestnictwa.