Szkolenia i wykłady firm - 15.11.2019, piątek

SALA nr 33

11.15-12.00  |  Poprawne wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych i pantomograficznych

OPTIDENT - prowadzący: mgr inż. Iwo Rutański

o prowadzącym >>>
mgr inż. Iwo Rutański

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (Fizyka Techniczna - Inżynieria Biomedyczna). Specjalista z zakresu technik obrazowania i analizy obrazów diagnostycznych CBCT. Trener. Posiada liczne certyfikaty jakości Carestream Dental. Doświadczony prelegent, od wielu lat z sukcesami prowadzi wykłady i kursy medyczne dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. Uczestnik licznych branżowych konferencji naukowych i zjazdów.

Większość z stomatologów z pewnością wie jak używać aparatów RTG i RVG, ale czy jest to na pewno najbardziej poprawny sposób?
Niedostateczna jakość obrazu często wynika z złych ustawień, nieodpowiednich zagryzaków, lub niepoprawnego pozycjonowania pacjenta – dowiedz się jak wykonywać poprawne zdjęcia. Nie bój się zmieniać ustawień sprzętu w celu uzyskania odpowiedniej dla danego pacjenta diagnozy. Zwróć uwagę czego unikać podczas codziennej pracy oraz jak używać sprzętu, aby uzyskać najlepsze efekty i oszczędzić czas.

W programie przede wszystkim:

• Nowoczesne techniki rejestracji obrazu. Porównanie poszczególnych technik, ich wady i zalety.

• W jaki sposób dobrać właściwą wielkość dawki dla pacjenta oraz odpowiednie parametry ekspozycji w celu uzyskania najlepszej jakości zdjęcia.

• RTG w praktyce - techniki wykonywania zdjęć, pozycjonowanie pacjenta. O czym należy pamiętać?

• Instruktaż obsługi RTG i RVG.

• Wypracowanie właściwych praktyk przygotowania pacjenta do badania.

• Struktury widoczne na prawidłowo wykonywanych zdjęciach.

• Najczęstsze błędy i artefakty w radiologii stomatologicznej.

• Analiza przypadków.
Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®

12.15-13.00  |  Kurs ergonomii w pracy stomatologa. Choroby narządu ruchu u stomatologa. Profilaktyka i leczenie oraz zasady ergonomii 

MEDI KOLL - prowadzący: Dr Sulaiman Kraiz, specjalista w ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej

o prowadzącym >>>
 

Kurs zawiera wykład, dyskusje  oraz udzielenie porad dotyczących  najczęstszych chorób narządu ruchu u stomatologów.

W czasie wykładu będą poruszane takie zagadnienia, jak :

- Najczęstsze występujące choroby narządu ruchu u stomatologa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zespoły bólowe kręgosłupa

- Pojęcie ergonomii pracy w praktyce stomatologa

- Stać czy siedzieć pod czas pracy stomatologa?

- Jak dobierać sprzęt stomatologiczny w zależności od indywidualnych potrzeb oraz stanu zdrowia?

- Znaczenie wprowadzenia zmian nawyków ruchowych w zawodzie stomatologa na profilaktykę i leczenie chorób narządu ruchu.

W czasie dyskusji i porad będą poruszane poszczególne jednostki chorobowe narządu ruchu, które interesują obecnych stomatologów.   

Dr Sulaiman Kraiz

• W 1996 uzyskał dyplom ukończenia studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

• W 2000 r. zdobył tytuł Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii I stopnia w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

• W 2003 r. zdobył tytuł Specjalisty w Ortopedii i Traumatologii II stopnia w Klinice Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

• W 2015 r. zdobył tytuł Specjalisty w Rehabilitacji Medycznej w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

• Ma ukończone dziesiątki kursów w kraju i za granicą w zakresie ortopedii i rehabilitacji, w tym związanych z leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa i jego chirurgią.

• Od 1998 r. jako współwłaściciel znanej firmy Medi Koll na rynku stomatologicznym pozostaje w stałym kontakcie ze stomatologami, również w swojej praktyce ortopedycznej jako pacjentami. Rozwijał swoją wiedzę na temat zapotrzebowania tej grupy zawodowej w pomocniczy sprzęt do ergonomicznej pracy.​Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®

13.15-14.00  |  WYKŁAD ODWOŁANY

14.15-15.00  |  ​Giomery… jeśli oczekujesz czegoś więcej ​

HOL-DENTAL DEPOT - prowadzący: dr n. med. Przemysław Grodecki

o prowadzącym >>>


W trakcie 45 min. wykładu omówimy następujące zagadnienia:
  • materiały do wypełnień bezpośrednich - czym dysponujemy
  • podstawowe funkcje wypełniacza w materiałach kompozycyjnych
  • bioaktywność wypełniacza - wpływ  różnych jonów  na barierę wypełnienie - tkanki
  • Beautifil LS - skurcz polimeryzacyjny - w czym tkwi problem?
  • materiały  Flow - nowy - odrębny standard do rekonstrukcji bezpośrednich.
dr n. med. Przemysław Grodecki

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1991. W latach 1991-2015 związany z działalnością dydaktyczna i kliniczną w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej (potem Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi. W roku 1997 uzyskał  I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej a w 2002 tytuł  doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. Jest autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych.  

Prowadzi Prywatna Praktykę Stomatologiczną od 1991r. Od 2011 roku współtworzy  pierwszą w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwo Bliskości (AP).   
Od lat materiały do wypełnień stanowią tworzywo odtwarzające brakujące tkanki zębów. Ich zadanie obejmuje przywrócenie integralności tkankom twardym, zapewnienie bariery przed penetracją czynników chemicznych i bakteryjnych do wnętrza zęba, jak i przywrócenie wydolności żucia. Ostatnie dekady to wprowadzenie materiałów kompozycyjnych  w codziennej pracy stomatologów.  Przychylność  pacjentów  do tej grupy materiałów podyktowana jest głównie ich estetyką, natomiast lekarzy dodatkowo adhezją do tkanek zęba.  W zasadzie są to zazwyczaj główne, jeśli nie jedyne zalety tych materiałów. Nie mniej jednak, jeśli przekroczymy pewne utarte schematy odnośnie rodzaju zastosowanego wypełniacza w materiale kompozycyjnym istnieje realna szansa na uzupełnienie tych zalet o cechy bardzo pożądane z punktu trwałości wykonanych rekonstrukcji bezpośrednich.

Przykładem technologii, która wykracza  poza przyjęte standardy są GIOMERY. W tej innowacyjnej rodzinie materiałów kompozycyjnych japońskiej firmy SHOFU wypełniacz S-PRG oparty jest o powierzchniowo, wstępnie spolimeryzowany glasjonomer. Poprzez innowacyjny proces powierzchniowej polimeryzacji każdego ziarna wypełniacza uzyskano stabilne źródło różnych bioaktywnych jonów. Ich uwalnianie i pobieranie wpływa na otoczenie wypełnienia wykonanego z takiego materiału. Obserwuje się neutralizcję kwasów, hamowanie rozwoju płytki nazębnej, hamowanie produkcji kwasów przez bakterie, remineralizację szkliwa, znoszenie nadwrażliwości tkanek. Uzupełnieniem tych wyjątkowych funkcji Giomerów jest szereg dodatkowych cech, które wpływają na walory estetyczne, łatwość pracy oraz wytrzymałość mechaniczną wykonanych wypełnień.

Ciągły rozwój giomerów przez SHOFU pozwolił na stworzenie  linii różnych produktów, które szczególnie wyróżniają się wśród materiałów kompozycyjnych. Pierwszy to Beautifil II LS, który jest materiałem łączącym - bez żadnych kompromisów - wszystkie zalety nowoczesnego materiału kompozycyjnego z najniższym skurczem polimeryzacyjnym wynoszącym 0,85%. Drugim materiałem jest Beautifil FLOW Plus X. Jest to ewolucja pierwszego materiału typu Flow, który ze względu na właściwości fizyko-chemiczne, dorównuje materiałom kompozycyjnym w postaci pasty. Może być on stosowany do wszystkich klas ubytków a jego precyzyjna aplikacja bezpośrednio poprzez kaniulę rozszerza potencjalne wskazania daleko poza standardowe zastosowanie materiałów kompozycyjnych.  

Szkolenie w ramach biletu wstępu na Targi DENTAMED®

15.15-17.00  |  Świadoma sedacja w stomatologii u dzieci dorosłych 

MEDITRANS - prowadzący: dr Victor Gil Manich

o prowadzącym >>>>
dr Victor Gil Manich

Dyplom uzyskał na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim (UIC). Ukończył podyplomowe studia dotyczące stomatologii szczękowo-twarzowej oraz patologii (UIC). Zdobył specjalizację z implantologii i rehabilitacji jamy ustnej w School of Implantology, Maimónides University i Loma Linda University. Profesor nadzwyczajny z gerodontologii, pracy z pacjentem specjalnym i medycyny jamy ustnej. Profesor nadzwyczajny zintegrowanego obszaru klinicznego. Koordynator projektu szkoleniowego  w zakresie świadomej sedacji z tlenkiem azotu w stomatologii i podstawowego wsparcia z DEA.
 

Jeśli chcesz:
- zaktualizować wiedzę na temat świadomej sedacji,
- poznać, jak planować zabiegi z zastosowaniem sedacji podtlenkiem azotu,
- dowiedzieć się, jakie są podstawowe elementy sprzętu do sedacji wziewnej,
- poznać techniki stosowania sedacji podtlenkiem azotu, wskazania i przeciwwskazania,
- dowiedzieć się o  zaletach i wadach sedacji wziewnej oraz jak zapobiegać i leczyć powikłania z nią związane,
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD!


czytaj dalej >>>>
W programie:
- pojęcia anestezji i sedacji wziewnej:
- historia znieczulenia i sedacji
- reakcja na stres i konsekwencje fizjologiczne
- kryteria wyboru pacjentów według historii choroby i ryzyka. Klasyfikacja ASA
- stosowanie leków w stomatologii dziecięcej
- benzodiazepina: podstawy farmakologiczne i zastosowanie kliniczne
- tlen i podtlenek azotu: farmakologia oraz działanie terapeutyczne i toksyczne
- urządzenia używane w sedacji - techniczne i prawne aspekty świadomej sedacji w stomatologii
- wskazania i przeciwskazania do sedacji
- pojęcie „linii bazowej” i jej indywidualizacja
- protokół zastosowania sedacji u dorosłego pacjenta (projekcja wideo).

WYMAGANA REJESTRACJA
Szkolenie jest bezpłatne.

zapisy >>>>
Dział szkoleń MEDITRANS
E-mail: szkolenia@meditrans.pl
​tel. 784 956 720, 504 288 647

SALA nr 24 - Sala Błękitna

10.15-18.00  |  SESJA SZKOLENIOWA DENTAL CLASS  |  Nowoczesna endodoncja vs biomechanika zęba 

Prowadzący: Artur Sienkiewicz  

o prowadzącym >>>

Głównym założeniem kursu jest przedstawienie wpływu preparacji systemu kanałowego na rokowanie biomechaniczne zęba.
Omówiona zostanie konstrukcja oraz właściwości nowe go systemu pilników V-Taper2H wraz z niestandardową koncepcją opracowywania kanałów korzeniowych, pozwalającą na oszczędną preparację tkanek zęba, prostotę, bezpieczeństwo i przewidywalność ich użycia - zalety i wady tego podejścia.
Dodatkowo, poruszone zostanie zagadnienie dotyczące uzyskiwania dostępu do ujść kanałów korzeniowych w technice oszczędnej preparacji tkanek twardych zęba „conservative access”.
Uczestnicy kursu będą mieli okazję bezpośrednio przedyskutować swoje wątpliwości z prowadzącymi oraz samodzielnie przećwiczyć zaprezentowane zagadnienia pod mikroskopami przy użyciu mikrosilników endodontycznych.​
Artur Sienkiewicz
 
Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Leczenie stomatologiczne pod mikroskopem wykonuje od 2004 roku. Endodoncja, stomatologia estetyczna, protetyka oraz implantoprotetyka to dziedziny, które go pasjonują. Od 2010 prowadzi autorskie szkolenia endodontyczne dla innych lekarzy stomatologów.
W 2013 roku uzyskał elitarną rekomendację Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Współzałożyciel i administrator prestiżowego forum dla  aktywnych stomatologów Dentopraktyk.pl. Swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe stale pogłębia biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.
Interesuje się kuchniami świata – jego popisową potrawą jest sushi, które często przyrządza dla znajomych.

Do dyspozycji uczestników kursu (stanowiska 2-osobowe):
- mikroskopy operacyjne ZUMAX wyposażone w tory wizyjne (mikroskopy tabletowe)
- mikrosilniki endodontyczne
- zestaw niezbędnych instrumentów i materiałów.

Szkolenie odbędzie się w 3 grupach: 
10:00-12:30,
12:45-15:15
15:30-18:00


Koszt kursu: 390 zł
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy za udział w kursie otrzymają punkty edukacyjne.


zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Barbara Andysz
535-777-756
barbara.andysz@dentalclass.pl
http://dentalclass.pl/dental-cafe/

SALA nr 15c

10.15-17.00  |  SESJA SZKOLENIOWA DENTSPLY SIRONA  |   Estetyczna i funkcjonalna odbudowa zębów w odcinku bocznym - diagnoza, planowanie, narzędzia i materiały 

prowadzący: dr Cezary Kłosiński

o prowadzącym >>>

Program kursu:
1. Diagnostyka ubytków II klasy
-zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja
2. Preparacja adhezyjna
3. Procedury adhezyjne
4. Techniki aplikacyjne
- prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian interproksymalnych
- modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu
5. Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt
6. Przypadki kliniczne okiem eksperta
7. Ćwiczenia praktyczne na modelach

  dr Cezary Kłosiński
 

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 2003  - do chwili obecnej prowadzenie własnej praktyki stomatologicznej, od 2010 roku utworzenie razem z żoną kliniki stomatologicznej
 Dental Planet
 2000 - 2009 asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie GUMed)
 1999 - 2000 staż podyplomowy w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku
 
WYKSZTAŁCENIE
2009 - egzamin państwowy, specjalizacja protetyka stomatologiczna
1994 - 1999 studia na Wydziale Lekarskim Oddziale Stomatologicznym AMG.
WYMAGANA REJESTRACJA
Szkolenie bezpłatne.

zapisy >>>>
Zapisy i kontakt:
Ewa Hecht 
tel. 785 337 095
​mail: ewa.hecht@dentsplysirona.com

Magda Łacina
tel. 663 888 517
mail: magda.lacina@dentsplysirona.com