Termin wykładów:

Miejsce:


Organizator:
Punkty edukacyjne:

Cena: 16 listopada 2019, sobota


Targi DENTAMED® - Sala Błękitna 24, Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, Wrocław, al. Paderewskiego 35I wykład - 2 pkt., II wykład - 1 pkt.


I wykład - 150 zł, II wykład - 100 zł
​wykład I+II - 200 zł


10.15-11.45  |  WYKŁAD 1: Zmiany błony śluzowej jamy ustnej o charakterze owrzodzeń - różnicowanie i zasady postępowania 

prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, Uniwersytet Wrocławski im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

O wykładowcy >>>>
 Prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
 Profesor dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
 Jest nauczycielem akademickim od 35 lat.
 W dorobku naukowym posiada 193 publikacje i doniesienia zjazdowe. Była promotorem sześciu rozpraw doktorskich na stopień doktora nauk
 medycznych.
 Posiada specjalizację I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej, II stopnia z zakresu stomatologii zachowawczej oraz II stopnia z periodontologii.
 Była kierownikiem i wykładowcą wielu kursów, oraz prowadziła zajęcia praktyczne dla osób odbywających specjalizację z zakresu periodontologii i patologii jamy ustnej organizowanych w ramach obowiązkowego szkolenia podyplomowego i w ramach kursów specjalizacyjnych w różnych specjalizacjach. Zasadniczym tematem badań naukowych prowadzonych w kierowanej przez Nią Katedrze są zmiany patologiczne błony śluzowej jamy ustnej w powiazaniu z czynnikami miejscowymi i ogólnoustrojowymi.
            W tym nurcie badania szczegółowe dotyczą  obecności Helicobacter pylori w jamie ustnej w patologiach błony śluzowej jamy ustnej, obecności choroby przyzębia i periopatogenów w jamie ustnej w powiązaniu z chorobami ogólnoustrojowymi. Prowadzone są badania nad oceną pacjentów z cukrzycą typu I i II celem porównania stanu zdrowia jamy ustnej z wykładniki stanu zdrowia ogólnego .
Kolejnym tematem badań jest obecność wirusa brodawczaka - HPV, oceniana metodą PCR, w jamie ustnej badanych- osób ogólnie zdrowych oraz z chorobami błony śluzowej jamy ustnej oraz obecności infekcji HPV i HSV w preparatach histopatologicznych różnych zmian klinicznych błony śluzowej jamy ustnej – z zastosowaniem metod immunohistochemicznych.
Najnowsze badania dotyczą oceny obecności markerów molekularnych w preparatach histopatologicznych zmian klinicznych o charakterze liszaja płaskiego oraz tematu śliny jako materiału diagnostycznego w stomatologii.


Na podstawie dokumentacji fotograficznej zostanie omówiony obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa oraz zasady postępowania diagnostyczno- terapeutycznego zmian błony śluzowej jamy ustnej o charakterze owrzodzeń w: aftach nawrotowych, liszaju płaskim, w rumieniu wysiękowym wielopostaciowym, w zmianach polekowych oraz w zmianach potencjalnie nowotworowych i raku błony śluzowej jamy ustnej.
Wykład będzie miał na celu przybliżenie problemu oceny klinicznej oraz przyczyny zmian o charakterze owrzodzeń, ich zaawansowania, oraz wskaże różnice występujące między poszczególnymi patologiami.
Zostanie zwrócona uwaga na znaczenie wywiadu zarówno stomatologicznego jak i ogólnomedycznego.


12.00-12.45  |  WYKŁAD 2: Osocze i włóknik bogatopłytkowy (PRP i PRF) w praktyce lekarza dentysty   

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka, Uniwersytet Wrocławski im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

O wykładowcy >>>>

 dr n. med. Irena Duś-Ilnicka
 Dr n.med. Irena Duś-Ilnicka jest diagnostą laboratoryjnym z doświadczeniem w biologii molekularnej, embriologii, biobankowaniu i szerokopjętej
 diagnostyce laboratoryjnej. Jest opiekunem Pracowni Naukowej Badań Biologii Molekularnej, Katedry i Zakładu Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu
 Medycznego we Wrocławiu.
 Nauczyciel akademicki od 8 lat związany z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 gdzie jest odpowiada za prowadzenie przedmiotu Farmakologia Kliniczna. Tytuł naukowy uzyskała w 2016 roku, poszerzając zakres wiedzy o
 biomarkerach procesu nowotworowego błony śluzowej jamy ustnej. W dorobku naukowym posiada publikacje o współczynniku wpływu IF i 
 doniesienia zjazdowe z konferencji polskich i zagranicznych. Jest promotorem prac magisterskich w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Posiada współprace naukowe z Wydziałami Stomatologicznymi i Lekarskimi Uniwersytetów La Sapienza (Rzym, Włochy), Cagliari (Sardynia, Włochy),  Porto (Portugalia).
W pracy naukowej odpowiada za opracowanie metodyk badań naukowych z wykorzystaniem technik molekularnych w diagnostyce:
 • wirusa HPV w jamie ustnej;
 • bakterii:
  • Helicobacter pylori,
  • Prophyromonas gingivalis,
  • Agreggatibacter Actinomycetemcomitans;
 • czynników zjadliwości drożdżaków Candida albicans;
A także w zakresie:
 • omawiania i przygotowania zleceń badań laboratoryjnych dla pacjentów stomatologicznych;
 • metodyki przygotowania osocza i włóknika bogatopłytkowego.
Na podstawie dokumentacji fotograficznej i przedstawionych filmów poglądowych z praktyki w Pracowni Naukowej Badań Biologii Molekularnej, podczas wykładu interaktywnego zostaną omówione zasady prawidłowego przygotowania PRP i PRF w praktyce stomatologicznej. Wspólnie z uczestnikami obalone zostaną mity dotyczące tej procedury, zaplanowana jest dyskusja dotycząca aspektów nurtujących praktyków klinicznych.