KURS MEDYCZNY NR 2 - Dla asystentek i higienistek stomatologicznych


Sala Konferencyjna

Termin kursu:


Miejsce kursu:
Organizatorzy:Kierownik naukowy:


Patronat medialny:Cena:


17 listopad 2018, sobota, godz. 10.00-18.00


Targi DENTAMED® - Sala konferencyjna, Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF,

Wrocław, al. Paderewskiego 35


Anna Szymańska             


dr hab. n. med. Jan Kowalski330 zł

Higienistko i asystentko stomatologiczna!!!

Właśnie dla  Ciebie przygotowaliśmy sesję składającą się z wielu praktycznych  aspektów dotyczących pracy w gabinecie.

Rozpoczynając od wykładu dr Małgorzaty Majewskiej, która będzie mówiła jak ważne są słowa, które wypowiadamy do swoich współpracowników, pacjentów, pracodawców, jak mogą wpływać na relacje i sytuacje, w których się znajdujemy. Jaką mają moc sprawczą lub jakie problemy mogą powodować wypowiedziane nieuważnie.

Wykład przygotowany przez dr Jana Kowalskiego skupia się na najważniejszych aspektach współpracy higienistki i periodontologa nakreślając cele i zadania oraz zakres działania higienistki.

Podczas swojej sesji mgr Jagoda Weihoning przybliży nam koncepcję iTOP- Individually Trained Oral Prophylaxis. Sesję podsumuje wystąpienie dr Macieja Nowińskiego, który patrząc z perspektywy lekarza medycyny ogólnej i lekarza implantologa  poruszy  praktyczne aspekty efektywnej opieki nad pacjentem chirurgicznym oraz pokaże zagrożenia w pracy asystentki i higienistki, jak i sposoby radzenia sobie z nimi.

Higienistki i asystentki stomatologiczne są obecnie jedną z najbardziej prężnie rozwijających się grup zawodowych. Sesja ta będzie miejscem, w którym można wymienić poglądy, rozwiać wątpliwości, zmotywować się do zmian i dalszej pracy nad swoim rozwojem, a przede wszystkim spotkać się w gronie aktywnie rozwijających się osób.

Serdecznie zapraszamy - nie może Cię tu zabraknąć !PROGRAM:10.00-11.30  I  Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji higienistka/asystentka stomatologiczna - pacjent, higienistka/asystentka stomatologiczna - lekarz... O tym, jak się komunikujemy w realiach gabinetu stomatologicznego

dr Małgorzata Majewska
o prowadzącym >>>

CEL WYKŁADU: zrozumienie, jakie słowa mogą pacjenta/współpracownika przestraszyć, odstraszyć, zniechęcić do nas i sprawić, że jesteśmy źle postrzegani, jak formułować jasne, pozytywne komunikaty zachęcające do kontaktu pacjenta i współpracowników.  Jak wychwycić ważne komunikaty, które kierują do nas pacjenci i współpracownicy.

 

 • Słowa, które niszczą relacje z pacjentami i ze współpracownikami.
 • Słowa - KLUCZE dobrej komunikacji: jak je stosować, aby budować dobre relacje.
 • Jak "usłyszeć" ukryte komunikaty (potrzeby, lęki pacjentów, współpracowników).
 • Akty deprecjonowania siebie i innych - czy nam też się to zdarza i jak tego unikać, jak to wpływa na to, jak postrzega nas otoczenie.

dr Małgorzata Majewska
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

11.30-12.30  |  Współpraca higienistki z lekarzem periodontologiem w gabinecie stomatologicznym. 

dr hab. n. med. Jan Kowalski specjalista periodontolog
o prowadzącym >>>

dr hab. n. med. Jan Kowalski

 W roku 1996 ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Stomatologii.
W roku 2000 uzyskał specjalizacje pierwszego stopina Stomatologii Ogólnej.
W roku 2004 uzyskał specjalizace drugiego stopnia Periodontologii.
Obecnie jest Adiunktem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.
Specjalizuje się w leczeniu periodontologicznym i zachowawczym, endodoncji. 


12.30-13.30  |  Profilaktyka indywidualna w leczeniu interdyscyplinarnym. Koncepcja iTOP - individually Trained Oral Prophylaxis

mgr hig. stom. Jagoda Weihönig
o prowadzącym >>>

sponsor:  logo curaprox


Skuteczna kontrola biofilmu jako klucz do sukcesu w leczeniu stomatologicznym. Efektywna praca trenera higieny i kształtowanie prawidłowych umiejętności w codziennej kontroli biofilmu przez pacjentów. Prawidłowa i skuteczna edukacja pacjentów

  mgr hig. stom. Jagoda Weihönig

 Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna.
 Absolwentka kierunku biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
 Od 2016 międzynarodowy, certyfikowany trener higieny jamy ustnej iTOP (individually Trained Oral Prophylaxis – Praga, Czechy, 
 2016), z zakresu indywidualnego doboru techniki i przyborów higienicznych podtrzymujących efekty zabiegów higienizacyjnych i
 profilaktycznych.
Pierwszy w Polsce wykładowca koncepcji iTOP (individually Trained Oral Prophylaxis – Praga, Czechy, 2018).
Prelegentka na kongresach dla Lekarzy Dentystystów – Polskie Towarzystwo Stomtologiczne (Koszalin 2017, Polańczyk 2017, Polańczyk 2018).
Na swoim koncie ma wystąpienia z zakresu profilaktyki w kraju i za granicą (Brno, 2017) dla lekarzy dentystów, studentów stomatologii, higienistek oraz asystentek stomatologicznych.
Członek Polskiej Akademii Profilaktyki.
Ambasadorka marki Prevdent-jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat regeneracyjnego wybielania zębów (Prevdent).
Na co dzień zajmuje się profesjonalną higienizacją, wybielaniem zębów, a w szczególności opieką profilaktyczną nad pacjentami periodontologicznymi i po leczeniu estetyczno-protetycznym.
Prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki prozdrowotnej oraz kształcenia nawyków higienicznych dla kobiet w ciąży, młodych rodziców i dzieci.
Współpracuje ze szkołami rodzenia oraz centrami edukacyjnymi dla rodziców. W 2016 roku wystąpiła na ogólnopolskim kongresie „Świadoma Mama” jako prelegentka w zakresie prozdrowotnej profilaktyki jamy ustnej u dzieci i dorosłych.


     13.30-14.30 Przerwa na lunch


14.30-16.00  |  Rola asystentki stomatologicznej i higienistki w osiąganiu długofalowych dobrych rezultatów w zabiegach chirurgicznych i implantologicznych

lek. dent. Maciej Nowiński, lek. med. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
o prowadzącym >>>

 • Najważniejsze zadania asystentki i higienistki w opiece nad pacjentem przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych .
 • Na co zwrócić uwagę w przygotowaniu pacjenta do zabiegu i w kontakcie z pacjentem po zabiegach.
 • Błędy i problemy, które pojawiają się podczas zabiegów i po nich.

  lek. dent. Maciej Nowiński, lek. med. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

 Lekarz stomatolog, lekarz medycyny, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył Wydział Lekarski oraz Wydział 
 Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-
 Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2013 został nagrodzony Platinium Preferred
 Award za wkład w rozwój implantologii. Nagroda ta jest corocznie przyznawana 700 lekarzom w 70 krajach Świata. W 2010
 ukończył Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant implantologiczny Keystone Dental oraz
 certyfikowany implantolog Biomet 3i. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości. Aktywny
 członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej.


     16.00-16.30  |  Przerwa


16.30-18.00  |  Zagrożenia i trudne sytuacje w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej oraz  praca z pacjentem "specjalnym"

lek. dent. Maciej Nowiński, lek. med. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
o prowadzącym >>>

 • Pacjenci z chorobami zakaźnymi- HIV, WZW, TBC, HSV, gronkowiec. Metody zapobiegania zakażeniom.
 • Zranienia w trakcie pracy - protokół postępowania.
 • Pacjenci z przewlekłymi chorobami ustrojowymi (cukrzyca, epilepsja): jak się nimi opiekować.
 • Pacjenci onkologiczni - w trakcie oraz po przebytej radio- i chemioterapii.  

  lek. dent. Maciej Nowiński, lek. dent. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

 Lekarz stomatolog, lekarz medycyny, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył Wydział Lekarski oraz Wydział 
 Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-
 Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2013 został nagrodzony Platinium Preferred
 Award za wkład w rozwój implantologii. Nagroda ta jest corocznie przyznawana 700 lekarzom w 70 krajach Świata. W 2010
 ukończył Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant implantologiczny Keystone Dental oraz
 certyfikowany implantolog Biomet 3i. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości. Aktywny
 członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej.