SESJA SZKOLENIOWA dla asystentek i higienistek stomatologicznych


Sala Konferencyjna

Termin kursu:


Miejsce kursu:
Organizatorzy:

Kierownik naukowy:


Kierownik organizacyjny:


Patronat medialny:
Cena:


16 listopada 2019, sobota, godz. 10.00-17.00


Targi DENTAMED® - Sala konferencyjna, Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF,

Wrocław, al. Paderewskiego 35


             


lek. dent. Piotr Skrzyszewski  


Anna  Szymańska
370 zł 
250 zł - studenci i uczniowie PROGRAM:10.00-12.00  I  Jak pięknie być sobą, czyli o świadomym budowaniu wizerunku i kompetencji w zawodzie asystentki i higienistki

Katarzyna Świtalska - psycholog, trener  

o prowadzącym >>>

Jak rozpoznać swój potencjał i budować swoje kompetencje:  

a) autodiagnoza  
b) rozwój osobisty  
c) coaching  

Jak zarządzać sobą w interakcjach z pacjentem i współpracownikami: 

a) metoda flow  
b) metoda konfrontacji  
c) indywidualne podejście do ludzi kluczem w zarządzaniu  
d) wewnętrzna spójność  
e) self-management  

W co grają ludzie, czyli zazdrość i intryga wrogiem efektywnego zespołu: 

a) nowa osoba w zespole - jak współpracowac? 
b) rywalizacja w zespole - jak reagować na mniej doświadczonego pracownika
c) interakcje w zespole czyli cztery sposoby zarządzania konfliktem 
d) motywacja a różnice międzypokoleniowe w zespole

Katarzyna Świtalska - psycholog, trener 

Wykształcenie: 1998 -2003 Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia (specjalizacja psychologia kliniczna i psychologia pracy). Temat pracy magisterskiej: Pracoholizm, uzależnienie czy zaangażowanie. 2004 - Szkoła Konsultantów i Trenerów Zarządzania w Krakowie, tematyka prowadzonych szkoleń: komunikacja werbalna i niewerbalna pracoholizm, mobbing, negocjacje, merchandising, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, zarządzanie projektem, autoprezentacja, prezentacje publiczne, zarządzanie jakością, obsługa klienta, rozmowa kwalifikacyjna a umiejętność pisania cv i listu motywacyjnego, rekrutacja pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching, budowanie lojalności pracowników i inne związane ze specjalizacją zawodową. Wykładowca z wieloletnią praktyką, autorka wielu artykułów, trener biznesu. 


12.00-13.00 Przerwa na lunch


13.00-14.30  |  Aspekty prawne w zawodzie higienistki i asystentki stomatologicznej

dr n. prawa Agata Wnukiewicz-Kozłowska 

o prowadzącym >>>>


1. Aspekty prawne związane z zatrudnieniem i samozatrudnieniem   

2. Odpowiedzialność prawna pracownika gabinetu  

3. Roszczenie pacjenta związane z pracą asystentki i higienistki stomatologicznej

4. RODO w gabinecie - na co zwrócić szczególną uwagę, bezpieczeństwo i ochrona danych

  dr n. prawa Agata Wnukiewicz-Kozłowska  

 
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam też, pod opieką naukową profesora Jana Kolasy, obroniła pracę magisterską z 
 zakresu międzynarodowej ochrony praw autorskich oraz doktorat na temat eksperymentu medycznego w prawie międzynarodowym i europejskim. Od
​ roku 2003 do 2015 zatrudniona w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Od roku 2013 równocześnie w nowo utworzonej
 Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki, do której ostatecznie przeszła w roku 2015 i aktualnie nią kieruje. Od roku 2013
 kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki prowadzonych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. we współpracy
 z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Badania naukowe oraz dydaktykę prowadzi z zakresu: prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego, bioetyki, międzynarodowego prawa praw człowieka zarówno dla studentów prawa i administracji jak i dla studentów biotechnologii, biologii oraz chemii. Opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Prawa biomedycznego, jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Ściśle współpracuje z Dolnośląską Izbą Lekarską zarówno w organizacji konferencji, jak i w publikowaniu fachowych opracowań z zakresu prawa medycznego dla lekarzy oraz w szkoleniach dla osób wykonujących zawody medyczne. Od lat współpracuje z opiekunami kół naukowych prawa medycznego w całej Polsce, uczestnicząc w projektach naukowych i popularyzatorskich organizowanych dla studentów i doktorantów. Jest członkiem Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Zdrowia (European Association of Health Law – EAHL). Jest stałym recenzentem czasopisma o tematyce prawno-medycznej wydawanego przez Naczelną Radę Lekarską „Medyczna Wokanda”. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych. Od 3 lat jest kierownikiem stałego kursu „Prawo medyczne” prowadzonego w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej dla lekarzy w trakcie specjalizacji. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką Malicki i Wspólnicy w projektach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i praktycznych.


14.30-15.00 Przerwa


15.00-16.00  |  Fotografia stomatologiczna w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej – nowe kompetencje i zadania w zespole 

lek. dent. Piotr Skrzyszewski  

o prowadzącym >>>

1. W jaki sposób dokumentacja fotograficzna ułatwia pracę higienistki  

2. Protokół fotograficzny – czyli co jest w ważne w przygotowaniu dokumentacji pacjenta 

3. Check list /złote zasady, o których trzeba pamiętać – przy wykonywaniu dokumentacji fotograficznej  

  lek. dent. Piotr Skrzyszewski  

 
Ukończył studia na wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 1990 roku. Prowadzi rodzinną
 firmę z 60-letnia tradycją - Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech w Dzierżoniowie . Od wielu lat zajmuje stomatologią cyfrową, 
 protetyką, endodoncją oraz ergonomią w stomatologii. Prowadził wykłady z zakresu ergonomii i stomatologii cyfrowej m.in. na Konferencji ESDE we
 Wrocławiu, Kongresach Kwintesencji w Warszawie, Konferencji Sekcji Protetyki PTS w Gdańsku, Kongresie Unii Stomatologii Polskiej w Poznaniu. Jest
 założycielem oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego od
 początku jego istnienia w 2004 roku. Był jednym z pomysłodawców i współorganizatorem kilku pierwszych edycji Sudeckich Sesji Stomatologicznych. Jest twórcą ergonomicznego asystora stomatologicznego, który został objęty prawem ochronnym na terenie Unii Europejskiej. Jest twórcą projektu Ergodental, w ramach którego są projektowane i wykonywane specjalistyczne ergonomiczne meble stomatologiczne.

16.00-17.00  |  Jak ułatwić sobie współpracę z endodontą 

hig. stom. Martyna Zawadka   
    
o prowadzącym >>> 


1. Prawidłowe przygotowanie gabinetu - porządek w asystorze, organizacja przestrzeni endodontycznej 

2. Przygotowanie materiałów przed zabiegiem

3. Czystość w gabinecie- najczęściej pomijane miejsca przy dezynfekcji. Dbałość o szczegóły. Komunikacja z pacjentem 

4. Znajomość procedur endodontycznych
5. Transfer narzędzi
6. Komunikacja z lekarzem

  hig. stom. Martyna Zawadka

 Ukończyła kierunek Asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna. Obecnie zatrudniona w firmie Gabinety stomatologiczne Maxdent. 
 Posiada blisko 12 lat doświadczenia w pracy asystentki stomatologicznej, w tym czasie wyspecjalizowała się w różnych procedurach
 stomatologicznych, szczególnie w endodoncji, ergonomii, oraz w opiece profilaktycznej nad pacjentem. Od kilku lat współpracuje z lek. dent.
 Bartłomiejem Karasiem aktywnie współpracując podczas procedur endodontycznych wykonywanych w gabinecie oraz podczas szkoleń i warsztatów z
 zakresu endodoncji.