Opłaty i numer konta

1. Zgłoszenia: tylko poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE
Wymagana jest rejestracja konta Uczestnika, które później będzie służyło do rejestracji uczestnictwa w kursach podczas kolejnych targów
Dentamed.

2. Faktura proforma: pojawia się automatycznie na koncie Uczestnika po dokonaniu rejestracji na wybrany kurs medyczny. Nie wysyłamy jej pocztą ani emailem.

3. Płatności: możliwość opłacenia uczestnictwa w kursie on-line (dotpay) lub przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Bardzo prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty nazwiska Uczestnika lub numeru proformy.

 

Po dokonaniu płatności wystawiona FAKTURA znajduje się na koncie Uczestnika w formacie pdf gotowa do pobrania; faktur nie wysyłamy pocztą ani emailem.

Dodatkowo otrzymają Państwo na swoją skrzynkę emailową link do VOUCHERA - voucher (w formie papierowej lub elektronicznej) należy okazać w recepcji bezpośrednio przed kursem.


4. Cena uczestnictwa w kursie zawiera:
- identyfikator DENTAMED-edu - upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu oraz do wstępu przez 2 dni na Targi DENTAMED® i na prezentacje/szkolenia firm (z wyjątkiem tych, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-organizatorów),
- materiały szkoleniowe,
- lunch (wg programu)
- certyfikat imienny.

 

5. Wczesna rezerwacja: niższa cena za uczestnictwo w DENTAMED-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego zgłoszenia oraz dokonania wpłaty do 15.10.2019 (liczy się data wysłania przelewu). Od 16.10.2019 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.

 

6. Sesja szkoleniowa dla asystentek i higienistek stomatologicznych: zniżka dotyczy tylko osób studiujących/uczących się na kierunku asystentka/higienistka stomatologiczna. Uczestnik uprawniony do zniżki jako student / osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem, w terminie 3 dni od rejestracji.

 

7. Pakiet rabatowy dla wykładu 1 (Zmiany błony śluzowej jamy ustnej o charakterze owrzodzeń - różnicowanie i zasady postępowania) i wykładu 2 (Osocze i włóknik bogatopłytkowy (PRP i PRF) w praktyce lekarza dentysty): rabat obowiązuje pod warunkiem wykupienia uczestnictwa łącznie w obu wykładach. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy uczestnictwa w wykładach wykupionego w odstępie czasowym.


8. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.
Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.

9. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 30.09.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 1.10.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 8.11.2019 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

 

10. Faktury końcowe: opcja „Generuj fakturę VAT” będzie aktywna w dniach 15.11-15.12.2019, dzięki czemu każdy Uczestnik posiadający fakturę zaliczkową będzie mógł wystawić fakturę końcową na swoim koncie użytkownika.