Opłaty i numer konta

1. Zgłoszenia: tylko poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE
Wymagana jest rejestracja konta Uczestnika, które później będzie służyło do rejestracji uczestnictwa w kursach podczas kolejnych targów
Dentamed.

2. Faktura proforma: pojawia się automatycznie na koncie Uczestnika po dokonaniu rejestracji na wybrany kurs medyczny. Nie wysyłamy jej pocztą ani emailem.

3. Płatności: możliwość opłacenia uczestnictwa w kursie on-line (dotpay) lub przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Bardzo prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty nazwiska Uczestnika lub numeru proformy.

 

Po dokonaniu płatności wystawiona FAKTURA znajduje się na koncie Uczestnika w formacie pdf gotowa do pobrania; faktur nie wysyłamy pocztą ani emailem.

Dodatkowo otrzymają Państwo na swoją skrzynkę emailową link do VOUCHERA z indywidualnym kodem kreskowym - voucher w formie papierowej należy mieć przy sobie w celu okazania przy wejściu na targi oraz na salę konferencyjną. VOUCHER będzie można pobrać również z konta uczestnika po dokonaniu płatności. 


4. Cena uczestnictwa w kursie zawiera:
- VOUCHER DENTAMED-edu - upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu oraz do wstępu przez 2 dni na Targi DENTAMED® i na prezentacje/szkolenia firm (z wyjątkiem tych, za które jest pobierane wpisowe przez firmy/organizatorów),
- materiały szkoleniowe,
- lunch (wg programu),
- certyfikat imienny w wersji elektronicznej do pobrania na koncie uczestnika po zakończonych targach;

 

5. Wczesna rezerwacja: niższa cena za uczestnictwo w DENTAMED-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego zgłoszenia oraz dokonania wpłaty do 08.10.2021 (liczy się data wysłania przelewu). Od 09.10.2021 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.

 

6. Sesja szkoleniowa dla higienistek, asystentek i recepcjonistek stomatologicznych: zniżka dotyczy tylko osób studiujących/uczących się na kierunku asystentka/higienistka stomatologiczna. Uczestnik uprawniony do zniżki jako student/osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem. Brak przesłania dokumentu spowoduję automatyczne naliczenie ceny regularnej.


7. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.
Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.

8. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 22.10.2021 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 23.10.2021 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od dnia 29.10.2021 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

 

9. Faktury końcowe: opcja „Generuj fakturę VAT” będzie aktywna w dniach 06.11.2021-15.12.2021, dzięki czemu każdy Uczestnik posiadający fakturę zaliczkową będzie mógł wystawić fakturę końcową na swoim koncie użytkownika.