Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym DENTAMED-edu

1. Warunkiem udziału w programie DENTAMED-edu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia on-line oraz dokonanie wpłaty zgodnie z datą umieszczona na fakturze proforma (liczy się data wysłania przelewu).

Organizator – odbiorca przelewu:
Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 651 90 48, 12 644 12 03
e-mail: kursy@targi.krakow.pl

Konto: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr rachunku: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

PROSIMY O PODANIE NUMERU PROFORMY LUB NAZWISKA UCZESTNIKA W TYTULE WPŁATY.

2. Cena zawiera: identyfikator upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu i do wstępu na Targi DENTAMED® oraz na szkolenia i prezentacje firm przez 2 dni trwania targów (z wyjątkiem szkoleń dodatkowo płatnych u ich organizatorów), materiały zjazdowe, lunch/przerwy kawowe (zgodnie z programem) oraz certyfikat imienny.

3. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w DENTAMED-edu obowiązuje pod warunkiem wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego zgłoszenia on-line oraz dokonania wpłaty najpóźniej do 15.10.2019 (liczy się data wysłania przelewu). Od 16.10.2019 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo w kursach.


4. Sesja szkoleniowa dla asystentek i higienistek stomatologicznych: zniżka dotyczy tylko osób studiujących/uczących się na kierunku asystentka/higienistka stomatologiczna. Uczestnik uprawniony do zniżki jako student / osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem, w terminie 3 dni od rejestracji.
 

5. Pakiet rabatowy dla wykładu 1 (Zmiany błony śluzowej jamy ustnej o charakterze owrzodzeń - różnicowanie i zasady postępowania) i wykładu 2 (Osocze i włóknik bogatopłytkowy (PRP i PRF) w praktyce lekarza dentysty): rabat obowiązuje pod warunkiem wykupienia uczestnictwa łącznie w obu wykładach. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy uczestnictwa w wykładach wykupionego w odstępie czasowym.

 

6. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.

7. Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia oznacza anulację zgłoszenia.

 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach DENTAMED-edu do dnia 30.09.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji od dnia 1.10.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 8.11.2019 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych – w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.targidentamed.pl.

10. Certyfikaty uczestnictwa za udział w programie DENTAMED-edu będą wydawane po zakończeniu poszczególnych szkoleń w recepcji targowej. Certyfikaty są imienne i należy je odebrać na miejscu osobiście.

11. Faktury końcowe: Uczestnik ma możliwość wystawienia faktury końcowej na swoim koncie od 15.11.2019 do 15.12.2019.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.