UWAGA! KURS ODWOŁANY - KURS MEDYCZNY dla lekarzy dentystów

Sala Konferencyjna

Termin kursu:


Miejsce kursu:
Organizatorzy:Kierownik organizacyjny: 


Punkty edukacyjne:


Koszt:
Rejestracja >>>
UWAGA! KURS ODWOŁANY


Targi DENTAMED® - Sala Konferencyjna

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF,

Wrocław, al. Paderewskiego 35

           

  Anna SzymańskaZa udział w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych.UWAGA! KURS ODWOŁANY
UWAGA! KURS ODWOŁANY
PROGRAM:


Jak skutecznie pomóc, gdzie oraz kiedy skierować pacjenta na dalsze leczenie chirurgiczne.

Dokumentacja zdjęciowa w gabinecie stomatologicznym jako element wpływający na jakość i bezpieczeństwo pracy lekarza stomatologa.

Ochrona wizerunku i danych osobowych w gabinecie stomatologicznym. RODO - jak sobie poradzić?


10:00-12:00 | Jak skutecznie pomóc, gdzie oraz kiedy skierować pacjenta na dalsze leczenie chirurgiczne. Granice i dylematy leczenia chirurgicznego w gabinecie stomatologii ogólnej.​

Dr n. med. Kamil Nelke

o prowadzącym >>>


1. Nietypowe sytuacje w gabinecie stomatologicznym: stany ropne i zapalne zębo i niezębopochodne; postępowanie w krwawieniach wczesnych i późnych w jamie ustnej, urazy zębowo-wyrostkowe, wybrane aspekty farmakoterapii i leczenia miejscowego.

2. Co można zrobić by pomóc pacjentowi i nakierować na dalsze odpowiednie leczenie?

3. Jak uniknąć błędów i prawidłowo podejmować decyzje w wybranych sytuacjach klinicznych (ropnie, urazy i złamania, bóle nietypowe, ograniczone otwarcie ust, wady kostne, asymetrie - podstawowe ABC postępowania).

4. Podstawowe zabiegi z „zakresu pierwszej pomocy w jamie ustnej” - co zrobić by pomóc i pokierować pacjenta dalej?

5. Ocena powyższych sytuacji klinicznych (omówienie, przypadek, porównanie, postępowanie i algorytmy działania).

6. Wnioski i podsumowanie.

Dr n. med. Kamil Nelke

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu 2010. Studia doktoranckie WLKP, a następnie Asystent w Zakładzie Anatomii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadził badania i obronił jako pierwszy na Wydziale WSL z wyróżnieniem pracę doktorską o tematyce; Estetyka twarzy u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgii ortognatycznej. Młodszy lekarz kliniczny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym/4WSK/ we Wrocławiu. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, min nt Onkologii głowy i szyi, wad wrodzonych i rozwojowych (przerostowych, asymetrycznych i hipoplazji) kości twarzy w tym żuchwy, badań i profilaktyki onkologicznej rejonu jamy ustnej i twarzy, ocenie i wykrywaniu zmian przednowotworowych, skojarzonego leczenia chirurgicznego oraz innych (pkt.KBN=575, IF=19,489, Hirsh-3, Prace oryginalne-18). Stypendysta i stażysta w renomowanych ośrodkach, min Francji, Belgi, Niemczech i Węgrzech na oddziałach Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Ukończył Studia Prawa Medycznego UWR. Wykładowca i instruktor podczas pierwszego polskiego kursu kadawerowego na preparatach nieutrwalonych z zakresu chirurgii ortognatycznej. Certyfikowany lekarz ITLS, czlonek EACMFS, Inspektor RODO, GCP.     12.00 - 13.00  |  Przerwa na lunch13:00-15:00 | Fotografia w gabinecie stomatologicznym - jak w prosty sposób podnieść jakość swojej pracy.

Lek. dent. Piotr Skrzyszewski 

o prowadzącym >>>


1. Sprzęt fotograficzny - jaki wybrać aparat i sprzęt dodatkowy aby bez profesjonalnej wiedzy wykonywać optymalne zdjęcia?

2. Wykorzystanie fotografii w pracy lekarza i higienistki - wyłącznie dokumentacja czy coś więcej?

3. Rodzaje dokumentacji fotograficznej - złote standardy, ujęcia podstawowe i dodatkowe.

4. Cechy dobrej fotografii stomatologicznej - praktyczne wskazówki jak uzyskać powtarzalne zdjęcia wysokiej jakości.

5. Udoskonalenie zdjęć, czyli postprodukcja w skrócie, selekcjonowanie, przechowywanie, przesyłanie i rozpowszechnianie zdjęć -  jak efektywnie oraz w zgodzie z prawem korzystać z efektów naszej pracy?

Lek. dent. Piotr Skrzyszewski

Ukończył studia na wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 1990 roku. Prowadzi rodzinną firmę z 60-letnia tradycją - Centrum Stomatologiczne "Twój Uśmiech" w Dzierżoniowie . Od wielu lat zajmuje stomatologią cyfrową, protetyką,endodoncją oraz ergonomią w stomatologii. Prowadził wykłady z zakresu ergonomii i stomatologii cyfrowej m.in. na Konferencji ESDE we Wrocławiu, Kongresach Kwintesencji w Warszawie, Konferencji Sekcji Protetyki PTS w Gdańsku, Kongresie Unii Stomatologii Polskiej w Poznaniu. Jest założycielem oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego od początku jego istnienia w 2004 roku. Był jednym z pomysłodawców i współorganizatorem kilku pierwszych edycji Sudeckich Sesji Stomatologicznych. Jest twórcą ergonomicznego asystora stomatologicznego, który został objęty prawem ochronnym na terenie Unii Europejskiej. Jest twórcą projektu Ergodental, w ramach którego są projektowane i wykonywane specjalistyczne ergonomiczne meble stomatologiczne.

  
  15.00 - 15.30  |  Przerwa15:30-17:30 | Ochrona danych osobowych w gabinecie stomatologicznym.

Mgr Krzysztof Sługocki  

o prowadzącym >>>


1. Jak postrzegać po trzech latach obowiązywania RODO, „ochronę danych osobowych” w podmiotach usług stomatologicznych?

2. „Sztuka” nazywania niektórych (a może wszystkich) danych (informacji) o osobach jako danych osobowych. Kto i w jakich zakresach ma do czynienia z danymi osobowymi w podmiotach usług stomatologicznych?

3. Już wiesz, że masz do czynienia z „danymi osobowymi” – i co z tym zrobisz? Jakie obowiązki praktyczne są po stronie osoby świadomej tego, że ma do czynienia z danymi osobowymi? A co, jeżeli nie jest tego świadoma? RODO (tu kluczowy przepis) „ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych”. To, do czego stosuje się to RODO w podmiotach usług stomatologicznych?

4. Co to znaczy „chronić dane osobowe”? Praktyczne rozumienie zasad przetwarzania danych osobowych w podmiotach usług stomatologicznych.

​5. Oto najważniejszy przepis RODO: „Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczność")”. Czy brzmienie przepisu „być w stanie wykazać” należy traktować jako „udowodnić”? Na czym polega praktyka „bycia w stanie wykazywania” z perspektywy „zasady odpowiedzialności”, z perspektywy sporu i jego rozstrzygania oraz z perspektyw kontroli w podmiotach usług stomatologicznych?

Żyjemy w kraju postrzeganym w Europie (w aspekcie RODO) jako kraju „zgodorodzoy”. Praktyka stosowania zgód z perspektywy „zasady odpowiedzialności”, z perspektywy ewentualnego sporu i jego rozstrzygania oraz z perspektyw ewentualnej kontroli w podmiotach usług stomatologicznych.

W przetwarzaniu danych osobowych zawsze istnieją „dwie strony” – ten, kto przetwarza dane osobowe oraz ten, kogo dane osobowe są przetwarzane. Czy, jak i po co skutecznie „wypełniać obowiązek informacyjny” w podmiotach usług stomatologicznych?

Inne wybrane aspekty stosowania RODO w realizacji usług stomatologicznych.

Mgr Krzysztof Sługocki

Doświadczony wykładowca zakresu prawa ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („ochrony danych osobowych”). Skuteczny trener, wykładowca, konsultant, wdrożeniowiec. „Ochrona danych osobowych” jest w ostatnich trzech latach jednym z częściej realizowanych zakresów wdrożeń, szkoleń i konsultacji. Profesjonalne przygotowanie jest wsparte w szczególności certyfikatem trenerskim Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; studiami z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz udziałem w wielu obecnie dostępnych formach ustawicznego wielopoziomowego dokształcania online w ramach standardów MOOC. Praktyczna wiedza z zakresu tematyki „ochrony danych osobowych” połączona ze znajomością technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy, umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi oraz ciągłe doskonalenie.