Contact

Contact us

Targi w Krakowie Ltd. 
Galicyjska Street 9
31-586 Krakow


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313
Share capital: 921.000 zł fully paid

GPS: 50°03'36.1"N 20°00'26.2"E
Google Maps: 50.060039, 20.007283

Payment details:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

 

phone.svg [1.33 KB]

tel. +48 12 644 59 32

phone.svg [1.33 KB]

tel. +48 12 644 81 65

 

I agree to receive electronically to the e-mail address provided by me commercial information within the meaning of art. 10 paragraph 1 of the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services from Targi w Krakowie Sp. z o.o. with its registered office in Kraków, at 9 Galicyjska Street.

Information for exhibitors and visitors